ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้มีผลกับการใช้บริการทั้งหมดของ SleepPlaying

เราอาจแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว และการแก้ไขนี้จะมีผลเมื่อมีการประกาศบนบริการของเรา เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าใช้บริการต่อไป ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อตกลงนี้อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาหยุดใช้บริการของเราทันที

เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมด และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

การเข้าถึงและการใช้บริการ

บัญชีของคุณ

สินค้าเสมือน และเงินเสมือน

แนวทางปฏิบัติ

 1. การทำกิจกรรมใดๆ หรือส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิอสิทธิบัตร และการขโมยความลับทางการค้า
 2. ใช้การโกง บอต การเจาะระบบ การดัดแปลง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อดัดแปลงหรือแทรกแซงบริการของเราเพื่อหาประโชน์
 3. การสร้างตัวตนปลอม หรือปลอมเป็นบุคคลอื่น
 4. การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. การติดตาม ก่อกวน หรือคุกคามผู้ใช้งานบริการของเรา
 6. การใช้ข้อผิดพลาด(Bug)ของเกม  และบริการของเราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 7. การเข้าถึงหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น หรือข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. การส่งเนื้อหา ข้อความ อีเมลขยะ โฆษณาชวนเชื่อ หรือจดหมายลูกโซ่ หรือข้อความข่าวสารต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
 9. การทำกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของบริการ

การฝ่าฝืนข้อตกลง

 1. ระงับชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงบริการของเรา
 2. ลบหรือแก้ไขเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
 3. ลบหรือเปลี่ยนแปลงเงินเสมือน สินค้าเสมือน ไอเทมในเกม หรือบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
 4. ปรับปรุงหรือแก้ไขความคืบหน้าใดๆ ในเกม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
 5. มาตรการอื่นๆ ที่ทาง SleepPlaying เห็นว่าเหมาะสม

การโฆษณา

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์การเปลี่ยนแปลง หยุด และสิ้นสุด

การเชื่อมโยง (ลิงค์)

การชดเชย

การสละสิทธิ์

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ค่าสินไหมทดแทน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา